RO
EN

O prietenie exemplară

Print Tipărește
Cuprins
Articolul anterior
Articolul următor

În cuvântarea de înmormântare a Sfântului Vasile cel Mare, prietenul său, Sfântul Grigorie Teologul, mărturisește cât de apropiată era prietenia lor, cât de curată și de sfântă. Prietenia lor era „o unire strânsă a sufletelor și a firilor”, care le oferea amândurora încredere, siguranță, echilibru, putere. Această prietenie izvora dintr-o dragoste curată și a devenit la rândul său însăși temelia unei iubiri mai înalte. În acest sens, Sfântul Grigorie mărturisea tuturor:

„Iubirile curate și plăcute lui Dumnezeu, având o temelie solidă, sunt mult mai durabile, și cu cât se dezvăluie mai mult frumusețea lor, cu atât mai mult leagă de ele și leagă între ei pe cei ce iubesc aceleași lucruri… Pe amândoi ne îmboldeau aceleași speranțe spre învățătură, adică spre ceea ce e mai dorit de oameni, și cu toate acestea invidia era departe de noi, fiind împinși numai de râvnă. Ne luptam între noi nu pentru întâietate, ci ne luam la întrecere cum să ne-o atribuim unul altuia, întrucât fiecare socotea ca și a sa gloria dobândită de celălalt. Se părea că avem amândoi un singur suflet, care punea în mișcare două corpuri… Numai două căi cunoaștem amândoi, cea dintâi de mare preț, cea de-a doua de-o valoare mai mică. Cea dintâi duce spre casele noastre sfinte și spre profesorii care propovăduiau în ele [Biserica], pe când cea de-a doua, la profesorii de științe profane [școala]”.

Grija de a păzi cinstea celuilalt și de a se feri de orice urmă de invidie care ar fi putut slăbi prietenia lor le-a fost permanentă. Într-una dintre cuvântările sale, Sfântul Vasile vorbește despre invidie ca despre o boală a prieteniei:

„După cum trebuie să avem grijă de a îndepărta cât mai mult de foc materialele ușor de aprins, tot așa trebuie, atât cât este cu putință, să nu avem legături de prietenie cu oamenii pizmași, pentru a ne așeza în afara săgeților invidiei. Într-adevăr, nici nu este cu putință de a veni în alt chip în contact cu invidia decât dacă ne apropiem de ea prin legături de prietenie… Invidia este o boală a prieteniei, după cum mălura este boala grâului”.

Material realizat de monah Vasile D.Sus