RO
EN

Tabăra de iconografie

 

 

 

 

Print Tipărește
Cuprins
Articolul anterior
Articolul următor
Devenit deja o tradiție în spațiul monahal al Moldovei, spațiu al tradițiilor care se hrănesc din Viața-Hristos, Cel mereu viu aici și acum prin însăși definiția tainică și morală a Ortodoxiei românești, organizarea aparținând Sfintei Mănăstiri Putna, cu sprijinul financiar al Organizației Tinerilor Ortodocși din Balcani (Balkan Orthodox Youth Association) și cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Pimen, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, Campusul iconografic internațional, deja ajuns la a VIII-a ediție, a reunit un număr de 12 participanți, alături de doi lectori, sub patronajul duhovnicesc al Slăvitului Voievod Ștefan cel Mare, cel care a zidit și a înfrumusețat Moldova întru veșnicia Ziditorului tuturor.

Această manifestare a înfrățit iconografi, studenți, cadre didactice, artiști din Bulgaria, Coreea de Sud, Grecia, România și Serbia, care, împreună, în aceeași atmosferă de pace lăuntrică, rugăciune și muncă, au realizat un mănunchi de studii iconografice și icoane, avându-l ca și îndrumător artistic pe părintele arhidiacon Anastasie Robu.

Deprinderea zugrăvirii de icoane presupune un exercițiu spiritual, dar și de ordin tehnic, îndeosebi dublat de o bună cunoaștere a Erminiei picturii bizantine și a tradiției picturii medievale moldovenești, în acest context.

Moștenirea Bizanțului atât de prezentă în amplele ansambluri monastice, precum cele de la Voroneț, Humor, Moldovița, Sucevița, Pătrăuți, Probota, Arbore etc., stă mărturie peste veacuri a credinței ortodoxe, a păstrării și transmiterii ei și prin intermediul zugrăvirii de icoane.

Asemenea lui Dionisie din Furna, care își dedică cartea sa „Erminia picturii bizantine”, Născătoarei de Dumnezeu și noi, prin această lucrare, aducem slavă și mulțumire lui Dumnezeu pentru acest dar minunat pe care ni l-a dat fiecăruia dintre noi, făcându-ne vrednici de a fi părtași în acest spațiul definitoriu și relevant pentru pictarea icoanelor, cel al Sfintei Mănăstiri Putna.

La acest eveniment, din partea Facultății de Teologie din Cluj-Napoca, au participat lect. univ. dr Marcel Muntean, care a susținut o prelegere legată de pictura murală din Moldova, și masteranda Andreea Susa.

La încheierea acestui Campus iconografic internațional fiecărui participant și lector li s-au oferit o diplomă de participare din partea părintelui stareț, arhimandrit Melchisedec Velnic, care a însemnat pentru fiecare în parte încununarea strădaniilor personale și o binecuvântare spre sporirea talanților în meșteșugul pictării de icoane.

Lect. univ. dr. Marcel MunteanSus