RO
EN

Cuvânt la Înviere

Arhim. Melchisedec Velnic,
Starețul Mănăstirii Putna

 

 

Print Tipărește
Cuprins
Articolul anterior
Articolul următor

Preacuvioși părinți și frați, iubiți credincioși, Hristos a înviat! Iată-ne, iubiții mei, din nou la această mare și aleasă sărbătoare a Învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Am așteptat cu toții praznicul acesta minunat al Învierii. Ne-am pregătit cu un post de 40 de zile, ne-am pregătit și prin Taina Sfintei Spovedanii care ne-a curățit de păcatele pe care le-am săvârșit, ne-am împărtășit cu Trupul și Sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Fiecare creștin s-a străduit, pe cât i-a fost întru putere, ca noaptea aceasta sfântă și mântuitoare să-l găsească pregătit.

Ați auzit că în Cuvântul Pastoral al Înaltpreasfințitului Arhiepiscop Pimen s-a pus accentul pe învierea noastră din robia păcatului și pe învierea cea de obște, la care vom ajunge cu toții, mai devreme sau mai târziu, când va rândui Preabunul nostru Mântuitor. Învierea lui Hristos încălzește inima noastră, a fiecăruia, cu dragostea aceasta nemărginită care izvorăște din mormântul lui Hristos. Ne-a ajutat Dumnezeu ca toate făcliile aprinse acum, la Putna, să fie Lumină din Lumina adusă de la Ierusalim, din Sfânta Lumină care și anul acesta s-a coborât la Mormântul Domnului nostru Iisus Hristos.

Ce este Lumina aceasta, iubiții mei? Este dragostea nemărginită a lui Dumnezeu, e un dar al Părintelui Ceresc și un semn de adeverire a dreptei credințe. De aceea, iubiții mei, îndemnul nostru este ca nimeni să nu deznădăjduiască, să nu descurajeze, să nu dea înapoi în ispite, în încercări. Oricât de mari ar fi greutățile, păstrați credința nealterată. Credința cea dreaptă, lumina pe care o aveți în mâini, să vă fie călăuză și să vă fie întărire pe drumul vieții. Nimeni să nu cedeze cu ceva de la dreapta credință, căci, dacă ai Adevărul, dacă ești în Adevăr, Îl ai pe Hristos, căci Hristos este Calea, Adevărul și Viața.

Să-I mulțumim Părintelui Ceresc că ne-a învrednicit și în anul acesta ca să ajungem cu bine și cu sănătate la slăvita Înviere. Să-I mulțumim că ne-a dat putere să ne adunăm aici, ca să ne rugăm împreună, ca să cântăm împreună, ca să preamărim împreună minunatul act al Învierii Sale celei din morți. Căci, dacă El a înviat, după cum ne învață Scriptura și după cum ați auzit în cuvântul Sfântului Ioan Gură de Aur, atunci și noi vom învia. Atunci ne vom da seama și mai bine de importanța covârșitoare a credinței celei adevărate, pe care v-am îndemnat să o păstrați și să o cinstiți printr-o viață cât mai curată. În cele din urmă, credința aceasta nu ne va fi zadarnică, ci ne va fi spre mare câștig.

Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze cu râvnă multă spre cele de folos sufletului, să vă binecuvânteze casa și masa și toate cele ale dumneavoastră. Să nu uitați niciodată de Tradiția noastră ortodoxă, de valorile noastre strămoșești. Pe toate acestea să le înnoim în noi înșine printr-o viață în Hristos. Căci Învierea lui Hristos ne obligă pe toți la o permanentă înnoire lăuntrică, sufletească. Învierea ne cheamă la o viață tot mai luminoasă.

S-a încheiat postul Paștelui, dar postul de la păcate, lupta cu patimile, trebuie să le avem cu noi în toată viață. Nimeni să nu se mai întoarcă la păcatele, la greșelile pe care le-a făcut. Sfântul Apostol Petru spune, într-una din epistole, un cuvânt mai greu: cel care se întoarce la păcatele săvârșite, se aseamănă cu un câine care s-a întors la vărsătura sa. Așa este acela care, din lipsă de pocăința și de rugăciune, se întoarce la păcatele pe care le-a săvârșit mai înainte. Dacă ai alunecat cumva, ai Taina Spovedaniei, ai duhovnic.

Să vă căutați duhovnic. Să nu neglijați lucrul acesta, întrucât este o problemă foarte importantă pentru sufletul dumneavoastră. Să aveți duhovnic la care să mergeți să vă mărturisiți cu sinceritate și pocăință. Cum spunea și părintele Cleopa, să nu te duci la spovedit doar în cele patru posturi sau, cum fac unii, numai în Postul Mare. Duhovnicul, de aceea este duhovnic, că să te primească în tot cursul anului, ca să te asculte, să te scoată din iadul patimilor și să te aducă la lumină, la Lumina lui Hristos.

Fiind cu toții în Lumina slăvitei Învieri, fiind părtași la această mare taină a praznicului Învierii, să ne bucurăm duhovnicește și fiecare să transmiteți tuturor celor din casele dumneavoastră bucuria Învierii. Nimeni să nu fie trist, nimeni să nu deznădăjduiască, ci să avem nădejde și încredere în iubirea, în mila și în puterea lui Dumnezeu. Cu mulțumire pe toate să le săvârșim. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu pe toți. Amin.

Din cuvântul rostit în noaptea de Înviere a anului 2010Sus