RO
EN

Puterea dragostei

Înaltpreasfințitul Pimen,
Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților

 

 

Print Tipărește
Cuprins
Articolul următor

Astăzi „mulți prooroci mincinoși... vor să amăgească pe mulți. Iar din pricina înmulțirii fărădelegii, iubirea multora se va răci” (Matei 24, 11-12). Dragostea între noi și dragostea noastră față de Dumnezeu ne va face binevoitori asupra atâtor încercări prin care trecem astăzi. Prin trăirea cuvintelor Evangheliei și ale Sfinților Părinți, iubirea aproapelui dimpreună cu faptele de milostenie vor aprinde în noi focul dragostei față de Dumnezeu și față de toți oamenii.

Pildă de dragoste față de cei nelegiuiți ne-a dat și Sfântul și slăvitul Voievod al Moldovei Ștefan cel Mare, iertând din inimă pe ucigașul tatălui său. Astăzi avem nevoie de o dragoste jertfelnică pentru cultivarea în sufletele noastre a tot ce înseamnă valoare morală, în primul rând iubirea curată, la vârsta tinereții, în relațiile de prietenie, călăuzită de puterea poruncilor lui Dumnezeu. Iubirea trupească, în afara căsătoriei binecuvântate de Dumnezeu în Sfânta Taină a Cununiei, înseamnă o tulburare a facultăților minții și a inimii, o zdruncinare a sănătății trupești, nu numai a celei sufletești. „Toate îmi sunt îngăduite”, scrie Sfântul Apostol Pavel, „dar nu toate îmi sunt de folos. Toate îmi sunt îngăduite, dar nu mă voi lăsa biruit de ceva... Trupul însă nu e pentru desfrânare, ci pentru Domnul, și Domnul este pentru trup” (I Corinteni. 6, 12-13). „Proorocii mincinoși... strecoară eresuri pierzătoare... Și din poftă de avere și cu cuvinte amăgitoare, ei momesc pe oameni... Ei făgăduiesc libertate, fiind ei înșiși robi ai stricăciunii, fiindcă ceea ce te biruiește, aceea te și stăpânește” (II Petru 2, 1, 3, 19).

În fața acestor pândiri diabolice, tinerii noștri vor putea fi biruitori numai în măsura în care sunt stăpâniți de dragostea față de Dumnezeu, rostind împreună cu Sfântul Apostol Pavel: „Cine ne va despărți pe noi de iubirea lui Hristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau prigoana, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia?... Dar în toate acestea suntem mai mult decât biruitori, prin Acela Care ne-a iubit. Căci sunt încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici cele de acum, nici cele ce vor fi, nici puterile, nici înălțimea, nici adâncul și nicio altă făptură nu va putea să ne despartă pe noi de dragostea lui Dumnezeu, cea întru Hristos Iisus, Domnul nostru” (Rom. 8, 35, 37-39).

Iată, pe scurt, puterea dragostei, prea iubiți tineri, fii credincioși ai Bisericii noastre strămoșești și ai neamului nostru românesc!

Cu binecuvântări părintești,

† P I M E N

Arhiepiscop al Sucevei și RădăuțilorSus