RO
EN

Sfeșnic 1768

Argint ciocănit, incizat și cizelat.

Dimensiuni șt greutate: în. 58 cm; 1. b. 20 cm; gr. 1,265 kg.

Proveniență; dăruit mănăstirii de Iacov, fostul mitropolit al Moldovei.

Montat pe un suport piramidal, cu trei picioare, corpul sfeșnicului se constituie dintr-o succesiune alternantă de piese globulare și piriforme, ale căror dimensiuni descresc dinspre bază spre partea superioară, unde este prevăzut cu o tavă circulară menită să împiedice scurgerea cerii pe masa altarului, locul consacrat, în mod obișnuit, acestui obiect. Îîntreaga suprafață a sfeșnicului este decorată cu motive floral-vegetale, executate în tehnici distincte: au repousse pe suport, prin incizare și cizelare pe protuberantele siluetei.

Inscripții și însemne: pe una din fețele suportului piramidal, într-un medalion circular încadrat de flori, inscripție în limba română, cu litere chirilice: „Iacov, proin mitropolit Moldaviei, 7276” (=1768). Pe aceeași față a suportului, între frunzele florii orientate spre dreapta, este imprimată inimioara cu semnătura argintarului Rafail: „RAF”. în aceeași zonă, la baza piciorului, stingă, sub ultimul vrej, din nou semnătura argintarului: „Rafail Mas”.

Sus