RO
EN

Candelă 1757

Argint ciocănit, ajurat și turnat.

Dimensiuni și greutate: în. 19,5 cm; d. g. 6 cm; gr. 0,213 kg.

Proveniență: dăruită mănăstirii de ieroschimonahul Sila, starețul Sihăstriei Putnei.

Alcătuită din mai multe corpuri îmbinate între ele, această candelă este decorată cu șase registre circulare de stilizări florale executate ă jour, care alternează cu brâie complet lise ori ușor modelate au repousse. Decorația din jurul gurii formează un coronament de fleuroni, stilizați și ajurați cu o remarcabilă sensibilitate. Registrul inferior se încheie cu un cul-de-lampe, ca o mică fructieră, al cărei picior este așezat în potirul unei flori cu extremitatea codiței marcată de o bobită sferică. Cele trei lănțișoare sunt prinse direct de corpul candelei, iar la capătul celălalt sunt înmănunchiate într-un căpăcel simplu, prevăzut cu verigă de susținere.

Inscripții și însemne: la gura candelei, în exterior, inscripție în limba română, cu litere chirilice: „Stareț Sila 7265” (= 1757). în aceeași zonă, în cartuș, marca argintarului

Sus